2 ลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์ Quarterly Review (ไตรมาส 3) (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

หัวข้อ ปรับพอร์ตอย่างไร ช่วงเปิดเมืองก็จะเปิด QE ก็จะลด

วันที่ 2 ก.ค. 2564  เวลา 12.30 - 14.00 น.
*กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

ไม่ได้เป็นลูกค้าของดีบีเอส วิคเคอร์สฯ

เป็นลูกค้าปัจจุบันของดีบีเอส วิคเคอร์สฯ

ชื่อ*  
นามสกุล*  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ*  
อีเมล(ลิงก์และเอกสารจะถูกส่งตามอีเมลนี้)*